Wie is dokter Oosterloo

Sinds 1988 ben ik als arts werkzaam. Eerst heb ik een periode in de Verenigde Staten van Amerika als moleculair en klinisch geneticus gewerkt.
Daarna ben ik, terug in Nederland, gaan werken als consultatiebureau-arts voor 0- tot 4-jarigen.

behandeling eigen kind

“In deze periode werd mijn dochtertje ernstig ziek. In aansluiting op de standaardvaccinaties bij zuigelingen ontwikkelde zij een ernstige vorm van asthma die moeilijk behandelbaar was. Als waarnemend consultatiebureau-arts kwam ik in een dorp waar het opvallend goed ging met kinderen, ondanks hun asthma of eczeem. Bij navraag bleken zij allen door een homeopathisch arts behandeld te worden.
Daarop besloot ik dat mijn kind naast de reguliere behandeling ook homeopathisch behandeld zou worden. Al snel kon de reguliere medicatie afgebouwd worden en had zij af en toe een homeopathisch medicijn nodig. Haar genezing was voor mij de directe aanleiding om de homeopathische geneesmethode te gaan bestuderen.”

opleiding en artsenvereniging

In 1996 ben ik de 3-jarige artsenopleiding voor homeopathie gaan volgen aan de SHO – Stichting Homeopathische Opleidingen.
In 1999 heb ik met goed gevolg het homeopathisch artsexamen afgelegd. Dit examen is wereldwijd erkend.
Sindsdien heb ik een eigen praktijk, inmiddels ruim 20 jaar.

Ik ben aangesloten bij de artsenvereniging voor integrale geneeskunde AVIG en artsen voor niet toxische tumor therapie ANTTT
Deze verenigingen stellen voorwaarden aan het kwaliteitsniveau van haar leden.

Op AVIG.nl vindt u meer informatie over deze beroepsgroep en zijn gedragscode.